השגחה לכלב-ה קטנ-ה בחיפה

פרטים

ישוב / שכונה חיפה המפרסם בעצמו מחפש משגיח לכלב-ה
שם בית העסק השגחה לכלב-ה קטנ-ה בחיפה
המפרסם בעצמו מחפש משפחה או פנסיון באזור נשר טבעון חיפה, להשגחה לתקופה קצרה / ארוכה לפי הצורך על כלב-ה קטנ-ה. בית פרטי שיחה אישית ביום 0525595141 / או 04-8202424 שיחה האישית עד שעה 18:00 גם שבת ביום !.
רק מסביבות חיפה טבעון נשר . רק אנשים פנויים רציניים !
מיועד להשגחה בתוך הבית ( לא מתאים בחצר שלכם).
סימונים
אהבתי
פסלתי
ראיתי
התקשרתי
ההערות שלך

מדיה

פרטי התקשרות
טלפון :
איש הקשר :
מחפש פנסיון לכלב אזור חיפה