דרושים שונות קרא לצלצל ביום

פרטים

מיקום
תחום עיסוק
היקף משרה עבודה מהבית
סוג משרה קבועה
תפקיד שונות קרא לצלצל ביום
שם המסעדה פרטי
אחר מלטז גזעי , ציוואה גזעי- קטנ-ה ללא סכנה לבית וילד.
למכירה כעת + לזיווג דרוש-ה גזע מתאים בלבד.
פרטי ם ביום מחיר גזעי לא שקל. ראה תמונות עוד נשלח.
לצלצל בוקר עד שש ערב . אפשר גם שבת חג ביום בלבד
( אין הצעת עבודה - רק כלב-ה למכירה או זיוג מתאים .)
סימונים
אהבתי
פסלתי
ראיתי
התקשרתי
ההערות שלך

מדיה

פרטי התקשרות
טלפון :
איש הקשר :
בית פרטי- (לא בערב )