כרגע באתר
1
8
6
,
2
מודעות
כניסה לאזור האישי

עוזרת בית – ביטוח לאומי

. במאמר זה נציג לכם את כל הפרטים הקשורים בעוזרת בית וביטוח לאומי, על מנת שתוכלו להסדיר את ההעסקה מבחינה חוקית ולהיות רגועים.

19/05/2015
אם אתם מתכוונים להעסיק עוזרת בית, חשוב שתעסיקו אותה בצורה חוקית, על מנת שלא תהיו חשופים לקנסות ולעונשים שיכולים להיות כבדים וקשים. כך למשל, הרבה אנשים שמעסיקים עוזרת בית לא יודעים שהם צריכים לשלם עבורה ביטוח לאומי, ושאם הם לא משלמים ונתפסים – הם צפויים לקנות מאוד גבוהים.

תשלום ביטוח לאומי עבור עוזרת בית

תשלום ביטוח לאומי עבור עוזרת בית
על פי דיני העבודה בישראל. היחסים בין מי שמעסיק עוזרת בית ובין העוזרת, בהנחה שהיא מועסקת באופן פרטי ולא דרך חברה, הם יחסים של עובד-מעביד. לכן, המעסיק חייב לספק לה את כל התנאים להם זכאי כל עובד שכיר אחר במשק, ביניהם ימי חופשה, ימי מחלה (בתשלום החל מיום המחלה השלישי), ביטוח בריאות, הודעה מוקדמת על פיטורין (יום אחד על כל חודש עבודה ועד חודש ימים מראש), תשלום פיצויי פיטורין (אם היא עובדת למעלה משנה), דמי חגים (על פי החגים הנהוגים בדתה) ועוד. בנוסף לכל אלה, חלה על המעסיק החובה עבור עוזרת הבית ביטוח לאומי.

תהליך התשלום

על מנת לשלם עבור עוזרת בית ביטוח לאומי, יש להירשם כמעסיק של עוזרת בית. ניתן לעשות זאת דרך אתר התשלומים של ביטוח לאומי או באמצעות מילוי ידני של טופס והעברתו פיזית אל אחד מסניפי הביטוח הלאומי. יש להקפיד על מילוי נכון של כל הפרטים, על מנת שלא לפגוע בזכויותיה של העוזרת.

• דמי הביטוח הלאומי מהווים 7.25% מסך משכורתה של העוזרת עד לגיל הפרישה. מגיל זה ועד גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה – יהוו דמי הביטוח הלאומי סך 6.25% מהמשכורת.

• התשלומים יתבצעו על ידי המעסיק אחת לשלושה חודשים, באמצעות פנקס שוברים שיקבל המעסיק מהביטוח הלאומי. דרך נוספת לשלם היא דרך אתר התשלומים של המוסד.

• מי שהעסיק עוזרת בית ולא שילם עבורה ביטוח לאומי – יוכל לבצע תשלום רטרואקטיבי לתקופה של שנה אחת – מבלי לשלם קנסות. מעסיק שלא שילם עבור עוזרת הבית ביטוח לאומי במשך תקופה שעולה על שנה – יוכל להגיש תצהיר לביטוח הלאומי ובו כל פרטי ההעסקה ולשלם את התשלומים הנדרשים בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות בגין האיחור בתשלום.

מידע נוסף אפשר לקבל באתר של הביטוח הלאומי, אולם כלל האצבע הוא, שמי שמעסיק עוזרת בית חייב לנהוג כמו כל מעסיק אחר, ולתת לעוזרת הבית את כל הזכויות המגיעות לה על פי חוק, לרבות תשלום דמי ביטוח לאומי. מי שלא ינהג על פי החוק ויפגע בזכויותיה של עוזרת הבית, צפוי להיענש על פי העונשים הקבועים בחוק.
אז בחרו לעצמכם עוזרת בית טובה, אבל היו הוגנים ושמרו על זכויותיה. בהצלחה.
פעולות נוספות :
שיתוף בפייסבוק
הדפס כתבה
שלח כתבה לחבר
הוסף למועדפים