כרגע באתר
5
8
6
,
2
מודעות
כניסה לאזור האישי

כיצד חוק הגנת השכר דואג גם לעובד וגם לעסק?

להלן כמה מהסעיפים החשובים והנושאים שהחוק להגנת השכר מסדיר, ותרומתם לכלכה ולעובדים של ימינו.

02/12/2015
אחד מן החוקים הסוציאליים החשובים ביותר שחוקקו במדינת ישראל עוד בשנותיה הראשונות, הוא החוק להגנת השכר, אשר חוקק בשנת 1958, והחליף את התקנות המנדטוריות בנושא. היה זה החוק הראשון אשר הסדיר באופן מלא כיצד בעצם אדם צריך לשלם לאדם אחר שנקרא עובד שלו, ועובד עבורו בשכירות. יש לזכור כי החוק הזה, לא בא להגן אך ורק על האינטרס של העובדים. לאמיתו של דבר, בכך שהחוק להגנת השכר מסדיר את כל נושא התשלומים והמשכורות לעובדים - הוא גם עוזר לעסק, ומבהיר במדויק מהו הגבול שהעובד עצמו יכול לדרוש בחזרה.

הסעיפים והחלקים החשובים בחוק

● כיצד לשלם? - זה נשמע אולי קצת מובן מאליו, אבל אחד הסעיפים החשובים ביותר של חוק הגנת השכר, קובע כיצד יש לשלם לעובד, וכי השכר יכול להיות במזומנים בלבד, או כמובן בהתאם לכך בהמחאה בנקאית או העברה בנקאית, אך לא בדרכים אחרות. מותר (בהסכם מול העובד) שחלק מהשכר שלו יהיה תמורת שירות מסוים שהעבודה תקצה לו - למשל ארוחות ואף דיור, אך כמקובל בישראל, מדובר בעיקרו על תשלום כספי. אין אפשרות להציע לעובד מתנות מסוימות, ולהציג זאת כשכר!

● ניכויים מהשכר - זהו סעיף רגיש וחשוב מאד, אשר חוק הגנת השכר קובע. כידוע לכל מהמשכורות שאתם מקבלים - ישנם סכומים מסוימים שהמעסיק והמדינה רשאים לנכות מתוך השכר שלכם. מותר כמובן לנכות לעובד שכר שהוא מסכים שינוכה בחוזה אישי מול המעסיק, ומותר לנכות סכומים הקשורים בהסכמים קיבוציים במקום העבודה (דמי חבר בארגון מקצועי למשל). מותר גם לנכות סכום של עובד לטובת קופות גמל. עם זאת, חל איסור למשל לנכות שכרו של עובד כעונש. החוק גם קובע עבור כל סעיף וסעיף, כמה באופן יחסי מותר לנכות מן המשכורת של העובד.

● חובת ההוכחה - אחד הסעיפים החשובים ביותר, נוגע למצב שבו העובד תובע את המעסיק שלו כי שכרו לו שולם לו כדין. במקרים הללו חובת ההוכחה היא על המעסיק (אפילו אם העובד הוא התובע), וחובה עליו להוכיח כי הוא שילם לעובד כגמולו. עליו להציג דו"חות עבודה מדויקים של העובד, ולהראות כי הוא שילם לעובד את כל המגיע לו על פי המתחייב בחוזה. אם לא יציג כן - הוא עלול להיות מוכר באופן אוטומטי, כמי שביצע הלנת שכר.

● איסור פיטורין על הלנת שכר - סעיף חשוב וחדש יחסית בחוק קובע כי המעסיק לא רשאי לפטר אדם אשר מתלונן על הלנת שכר, אך ורק מהסיבה הזו.


לסיכום, למרות שחוק הגנת השכר נראה לעתים כחוק יבש מאד, עם עשרות סעיפים שונים, והוא אף מוצג כמורכב - זה כנראה אחד מהחוקים החשובים ביותר בספר החוקים הישראלי. כדאי גם לעקוב אחרי השינויים שהוא עובר מעת לעת, כדי שתדרשו את מה שמגיע לכם.
פעולות נוספות :
שיתוף בפייסבוק
הדפס כתבה
שלח כתבה לחבר
הוסף למועדפים