כרגע באתר
5
8
6
,
2
מודעות
כניסה לאזור האישי

זכויות עובדים במשק בית

מהן זכויות עובדים בתחום משק הבית לפי החוק?

25/06/2008

ביטוח לאומי

החוק קובע כי כל המעסיק בביתו עובד או עובדת בתחום משק-בית, גם אם מדובר במספר שעות בשבוע, חייב בתשלום ביטוח לאומי. חובת התשלום על פי החוק חלה גם על העסקת עובדים זרים. את הרישום הראשוני חייבים לעשות תוך שבועיים מיום תחילת ההעסקה. אחר כך משלמים פעמיים בשנה-ב-10 בינואר וב-10 ביולי. בסיס החישוב הוא 7.25% משכר העובד ו-2% לעובד זר. מדוע זה חשוב? תשלום הביטוח הלאומי חשוב בעיקר למעסיק ומסיר מעליו את האחריות למצבו של העובד בביתו. ולכן, גם אם עובד מסרב למסור את פרטיו, מומלץ לשלם את הביטוח הלאומי כחוק ולרשום בטופס רק את שמו הפרטי. כאשר שומרים בצד את הפרטים החשובים של השם המלא, הכתובת, תאריך לידה ומספר תעודת זהות או הדרכון במקרה של עובד זר, ניתן לפתוח תיק מעסיק עובד במשק בית באתר של ביטוח לאומי.

תנאים סוציאליים

ייתכן וזה יפתיע את רובכם, אך זכאויות לתשלומים מכל הסוגים מכוח תנאים סוציאליים ואפילו פיצויי פיטורין חלות גם על עובדי משק בית, עובדים זרים ובהם גם עובדים בלתי חוקיים. חקיקת המגן בישראל היא טריטוריאלית והוראותיה חלות על כלל העובדים ללא הבדל גזע, דת ומצב אזרחות. מצבם הלא חוקי של העובדים הוא עניינה של משטרת ההגירה. גם עובד זר שאינו חוקי יכול לתבוע אותך על אי-תשלום זכויותיו.

תביעות לגבי תנאים

ניתן לתבוע זכויות עובד משק בית באופן רטרואקטיבי. בדמי הבראה שלא שולמו ניתן לגבות עד שנתיים אחורה. דמי חופשה שנתית ניתן לגבות 3 שנים אחורה פלוס לשנה השוטפת, כלומר ל-4 שנים בסך הכל. אולם, תביעה זו יכולה להעשות גם כתביעה על הלנת שכר, שהקנס המקסימלי עליה מגיע ל-5% בשבוע הראשון מעבר ליום הקובע ו- 10% מצטבר (לא ריבית דריבית) לכל שבוע נוסף, לשיקול בית דין לעבודה. אין פידיון של דמי מחלה שלא נוצלו עד תום העבודה.

דמי הבראה

התעריף היומי הבסיסי נכון להיום עומד על 331 שקל ליום לעובד במשרה מלאה ומתעדכן מדי קיץ. את התעריף היומי לעובד במשק בית מחשבים על-פי הנוסחה הבאה: היחס בין שעות העבודה השבועיות בפועל חלקי 43 כפול 331 כפול מספר ימי הזכאות (משתנה משנה לשנה). הזכאות: בשנה ראשונה - 5 ימים, בשנה שנייה ושלישית - 6 ימים, בשנה רביעית-עשירית - 7 ימים, בשנה אחד עשר - חמישה עשר 8 ימים,בשנה שש עשרה עד תשע עשרה 9 ימים, המקסימום - 10 ימים אחרי 20 שנות עבודה

ימי חופשה

ימי חופשה

מספר ימי חופשה לעובדים בתחום משק הבית נקבעים לפי חוק על פי הוותק וחלקיות המשרה. כדי לחשב את שווי יום החופשה, יש לצרף את סך ההכנסה הגבוה מבין שתי האפשרויות הבאות: השכר הכולל לשלשת החודשים שקדמו ליציאה לחופשה או שלשת חודשי העבודה המלאים ביותר בשנה האחרונה את התוצאה יש לחלק ב-90. את הבסיס היומי שקיבלנו, יש להכפיל במספר ימים לפי שנות הוותק

פיצויי פיטורים

חישוב פיצוי הפיטורים הוא לחודש אחד בשנה לכל שנה מאז 1983, ושבועיים בשנה על שנות העסקה לפני תאריך זה (לעובדים ותיקים). בסיס החישוב: ממוצע השכר החודשי ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים. הפיצויים מגיעים לעובד שפוטר ואילו לעובד שהתפטר רק בנסיבות מסוימות כמו הידרדרות במצב בריאותי כפוף לרופא תעסוקתי, שינוי מגורים לרגל נישואים או גירושים, טיפול בילד או הרעת תנאי עבודה

דמי מחלה

כאן החישוב מסובך, שכן העובד זכאי רק לחלק היחסי על-פי הקף עבודתו החודשית. בניגוד למה שחושבים עובדים רבים, כשמדובר בעובד משק בית לא מקבלים שכר של יום מלא כדמי מחלה. נוסחת החישוב: 1.5 כפול 4.33 כפול מספר ימי העבודה השבועיים (כאשר יום עבודה מחושב על-פי 8 שעות) חלקי 25. כך ניתן לצבור ימי מחלה עד ל-90 יום. בעת העדרות מעבודה בגלל מחלה (באישור רופא), אין שכר תמורת יום המחלה הראשון, תמורת ימי המחלה השני והשלישי מקבלים שכר של 37.5% מערך השכר היומי ותמורת היום הרביעי ואילך 75% מהשכר.
פעולות נוספות :
שיתוף בפייסבוק
הדפס כתבה
שלח כתבה לחבר
הוסף למועדפים